Udgiver og ansvarlig for indholdet

Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.
Am Bürgerhaus 2
D-23683 Scharbeutz
Tyskland

Service-hotline: +49 4503 888525
Informations-fax: 01805700709
(0,14 €/min. fra fastnet, maks. 0,42 €/min fra mobil).

E-mail: info(at)ostsee-sh.de
Hjemmeside: www.ostsee-schleswig-holstein.de

Kontor
Telefon: +49 4503 88850
Fax: +49 4503 888515

Direktør:
Katja Lauritzen
Handelsregister:

Hovedkontor: D-23683 Scharbeutz
Amtsgericht Lübeck VR 1097 (Byretten Lübeck)
Skattenummer: FA Lübeck 22.296.26032

 

Ansvarsfraskrivelse og ophavsret

Ved at have adgang til denne webside accepterer du fuldt ud efterfølgende betingelser og alle lovbestemmelser, der finder anvendelse her. Medmindre andet er anført, har Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. (OHT) ejendomsretten til indholdet på denne webside - inklusive det på denne webside opførte indhold, tekster og illustrationer samt organiseringen heraf. Alle indregistrerede varemærker, logoer m.m., som anvendes på denne webside, er den pågældende indehavers ejendom. OHT erklærer, at den anekender alle ejendomsmærker som sådan, også selvom der enkelte steder skulle mangle en sådan henvisning.
Ophavsretten og brugerrettighederne, for så vidt angår alle i præsentationen anvendte figurer, billeder og tekster tilhører OHT eller er overdraget OHT til dennes brug. En anvendelse på anden vis er uden udtrykkelig tilladelse ikke tilladt.
Dataene og teksterne, som stilles til rådighed på denne hjemmeside, er gratis og tjener udelukkende til orientering. Angivelserne baserer på informationer, som er stillet til rådighed af regioner, områder eller enkelte personer. OHT påtager sig ingen garanti eller ansvar for informationernes fuldstændighed og rigtighed. Brug af informationerne medfører intet forretningsmæssigt forhold mellem den besøgende af websiden og OHT.
Hyperlinks på denne webside kan linke til andre eksterne websider, som ikke vedligeholdes af OHT. OHT påtager sig intet ansvar eller garanti for indholdet på de linkede sider. Et link til en ekstern webside er ikke nogen garanti for indholdet eller de tilbudte ydelser. Enhver brug af de informationer, som står på websiden eller på de andre websider, der linkes til, sker på egen risiko. OHT distancerer sig udtrykkeligt fra indholdet på eksterne websider.
OHT driver denne webside i Tyskland. For så vidt angår anvendelsesbetingelserne og samtlige retssager finder tysk retsregler anvendelse. Såfremt der anlægges en retssag mod OHT, kan OHT afgøre, hvilken jurisdiktion der vælges. OHT vil med stor sandsynlighed vælge en domstol i Tyskland som værneting, uafhængig af i hvilket land du er bosat, eller hvorfra du har opsøgt websiden.

OHT påtager sig intet ansvar for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten, hvad angår de til rådighed stående informationer. Erstatningskrav mod OHT, som relaterer til skader af materiel eller ideel art, som er forårsaget af brug eller ikke-brug af de fremlagte oplysninger hhv. ved brug af mangelfulde eller ufuldstændige informationer, er principielt udelukket, såfremt skaden fra forfatterens side påviseligt ikke er forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed.
Alle tilbud er uden forbindende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere, slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden særskilt meddelelse eller for en periode eller helt at indstille offentliggørelsen.

Retsgyldigheden for denne ansvarsfraskrivelse:

Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af tilbuddet på dette internetsted, hvortil der henvises. Såfremt dele af eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke skulle være, ikke længere er, eller ikke er fuldstændigt overensstemmende med gældende ret, berøres de øvrige dele af dokumentet, for så vidt angår indhold og gyldighed, ikke heraf.

© 2011, Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.

Databeskyttelseserklæring

Vi er glad for din interesse i vores organisation og vores produkter hhv. tjenesteydelser og lægger stor vægt på, at du føler dig tryg og sikker, når du besøger vores internetsider, også når det drejer sig om beskyttelse af personrelaterede data. Vi tager nemlig beskyttelsen af dine personrelaterede data alvorligt. Det er for os en selvfølge at overholde delstatens lovbestemmelser om databeskyttelse.

Vi ønsker, at du ved, hvornår og hvilke data vi indhenter, og hvordan vi anvender dem. Vi har truffet tekniske og organisatoriske forholdsregler, som sikrer, at forskrifterne om databeskyttelse overholdes både af os og af eksterne tjenesteudbydere.

Personrelaterede data:

Personrelaterede data er informationer om din identitet. Herunder hører f.eks. angivelser til navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Når du bruger vores internetside er det principielt ikke nødvendigt, at du prisgiver personrelaterede data. I tilfælde af en registrering via Login-formularen for at overføre dit østersø*Yndlingssted har vi imidlertid brug for dit navn og din e-mailadresse samt yderligere informationer, således at vi kan erlægge de ønskede tjenesteydelser.

Det samme gælder eksempelvis for tilsendelse af informationsmateriale og e-mail-nyhedsbreve eller ved besvarelse af spørgsmål. Hvor dette er nødvendigt, gør vi ekstra opmærksom herpå. Derudover gemmer og bearbejder vi kun data, som du frivilligt eller automatisk har stillet os til rådighed.

Såfremt du benytter dig af serviceydelserne, indhenter vi som regel kun sådanne data, som vi har brug for at kunne erlægge ydelsen. Såfremt vi beder om yderligere informationer, drejer det sig om frivillige informationer. Bearbejdning af personrelaterede data sker udelukkende for at efterkomme den ønskede service og for at varetage egne berettigede forretningsinteresser.

Formålet med personrelaterede data:

De personrelaterede data, som du har stillet til rådighed, anvender vi generelt for at give dig mulighed for at logge ind, således at du kan overføre informationer, kommentere andre indlæg eller dele noget med nogen i vores portal.

Naturligvis respekterer vi, hvis du ikke ønsker at overlade os dine personrelaterede data til understøttelse for vores kundeforhold (især hvad angår direkte markedsføring, markedsundersøgelser eller google-analyser).

Formålsbestemt anvendelse:

Vi agter kun at indhente, bearbejde og bruge de personrelaterede data, som du har stillet online til rådighed, til de formål, som du er blevet informeret om. En videregivelse af dine personrelaterede data til tredjemand sker ikke uden dit nødvendige samtykke.

Indhentning af personrelaterede data samt overførsel af disse til statslige institutioner og myndigheder, som er berettigede til at indhente oplysninger, vil kun ske inden for rammerne af lovgivningen hhv. såfremt vi er forpligtede til det grundet en retslig afgørelse. Vores medarbejdere og de af os bemyndigede serviceudbydere har tavshedspligt og er forpligtede til at overholde bestemmelserne i delstatens lovgivning om databeskyttelse.

Vi anvender ikke dine data, som du har indtastet i internettet, til et formål, som du ikke selv udtrykkeligt har givet dit samtykke til.

Visse tjenester kan ikke anvendes, medmindre der indtastes personrelaterede data. Dine angivelser gemmer vi på særligt beskyttede servere i Tyskland. Det er kun få og særligt bemyndigede personer, der har adgang hertil, og som beskæftiger sig med den tekniske, merkantile eller redaktionelle varetagelse af serverne. I forbindelse med at der gives adgang til vores servere, gemmes data som sikkerhed, som muligvis tillader en identificering (som for eksempel IP-adresse, dato, klokkeslæt og besøgte sider). Der foretages ingen personrelateret evaluering. En statistisk evaluering af anonymiserede data forbeholdes.

Ikke personrelaterede data, som automatisk kan hentes:

Når vores sider benyttes, gemmes følgende data af organisatoriske og tekniske årsager: Navnet på den side, der åbnes, den anvendte browser og operativsystem, dato og tidspunkt for besøget, anvendt søgemaskine, navn på filer, der er blevet hentet, samt din IP-adresse.

Vi evaluerer disse tekniske data anonymt og udelukkende til statistiske formål for hele tiden at kunne optimere vores internetsted og gøre vores internettilbud endnu mere attraktivt. Disse anonyme data gemmes separat fra de personrelaterede informationer på sikre systemer og tillader ikke at drage nogle slutninger om, at disse informationer tilhører en individuel person. Dine personrelaterede data og din privatsfære er altså til en hver tid beskyttet.

Cookier:

Når du besøger vore websider kan det være, at vi giver din computer nogle informationer i form af en cookie. Cookier er små tekstfiler, som sendes fra en webserver til din browser og gemmes på din computers harddisk.

I den forbindelse gemmes overhovedet ikke brugerens personlige data, men kun internetprotokol-adressen. Disse informationer har til formål automatisk at genkende dig igen, når du besøger vores websider næste gang og således lette navigationen for dig. Cookier giver for eksempel mulighed for at tilpasse websiden efter dine interesser eller at gemme dit kodeord, så du ikke er nødt til at indtaste det hver gang igen.
Naturligvis er det også muligt at betragte vores websider uden cookier. Hvis du ikke ønsker, at vi kan genkende din computer, kan du forhindre at cookierne i at blive gemt på din harddisk, idet du vælger "Acceptér ikke cookier" i dine browserindstillinger. Hvordan det i alle detaljer foregår, fremgår af vejledningen for din valgte browser. Hvis du vælger "Acceptér ikke cookier" kan det imidlertid resultere i begrænsninger i funktionen af vores tilbud.

Sikkerhed:

Vi har foretaget tekniske og organisatoriske sikkerhedsforholdsregler, for at beskytte dine personrelaterede oplysninger mod tab, ødelæggelse, manipulation og uautoriseret adgang. Alle vores medarbejdere og alle de personer, som arbejder med dataene, er forpligtede til at overholde den tyske lovgivning om databeskyttelse (Bundesdatenschutzgesetz) og dermed behandle de fortrolige data i overensstemmelse hermed.

Såfremt personlige data hentes og bearbejdes, sker overførslen af disse data krypteret for at forebygge misbrug af data, forårsaget af tredjemand. Vores sikkerhedsforholdsregler revideres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Ændring af vores bestemmelser om databeskyttelse:

Vi forbeholder os retten til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, såfremt den tekniske udvikling påkræver det. I så tilfælde tilpasser vi også tilsvarende vores anvisninger om databeskyttelse. Vær derfor venligst opmærksom på den til enhver tid gældende udgave af vores databeskyttelseserklæring.

Link:

Såfremt du benytter link, som tilbydes på vores internetsider, er denne databeskyttelseserklæring ikke omfattet af disse link. Når vi tilbyder link, gør vi os umage for, at også disse link overholder standarden for databeskyttelse og sikkerhed. Imidlertid har vi ingen indflydelse på, at andre udbydere også overholder bestemmelserne om databeskyttelse og sikkerhed. Derfor bør du på de andre udbyderes internetsider indhente informationer om deres databeskyttelseserklæringer, som de har offentliggjort der.

Ret til indsigt:

Du kan til enhver tid få oplysning om de data, som vi har gemt om dig. Efter behov bedes du venligst skrive til  Ostsee-Holstein-Tourismus e.V., Am Bürgerhaus 2, D-23683 Scharbeutz, att.: Fr. Julia Herrmann, eller sende en e-mail til internet(at)ostsee-sh.de.

Indsigelsesret:

Derudover kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke i, at vi indhenter og gemmer dine personrelaterede data. Efter behov bedes du venligst skrive til  Ostsee-Holstein-Tourismus e.V., Am Bürgerhaus 2, D-23683 Scharbeutz, att.: Fr. Julia Herrmann, eller sende en e-mail til internet(at)ostsee-sh.de.

Anvendelse af facebook-plugin

På disse internetsider anvendes plug-in fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").
Når du åbner internetsider på vores internetsted med et sådant plug-in, oprettes en forbindelse til Facebook-serverne og samtidig vises plug-in på internetsiden, idet din browser får en meddelelse herom. På den måde får Facebook-serveren information om, hvem der har besøgt vores internetsider. Såfremt du er logget ind som medlem af Facebook, tilknytter Facebook disse informationer til din personlige Facebook-brugerkonto. Ved at bruge plug-in-funktionerne (f.eks. ved at klikke på knappen "Synes godt om", "Tilføj kommentar") tilknyttes også disse informationer til din Facebook-konto, som du kun kan forhindre ved at logge ud. Yderligere informationer om Facebook indhentning og brug af data,  om dine respektive rettigheder og muligheder, hvad angår beskyttelse af din privatsfære, fremgår af anvisningerne om databeskyttelse på Facebook. Oprettelse og vedligeholdelse af en fan-side på Facebook's tekniske side er uadskilleligt forbundet med en gennemførelse af en websideanalyse, udført af tjenesten „Facebook Insight“. Vores fan-side er for tiden deaktiveret, og det sociale Facebook-plug-in er erstattet af en dobbeltklik-procedure i overensstemmelse med bestemmelserne om databeskyttelse.

Ide og udformning

HOCHZWEI – büro für visuelle kommunikation gmbh & co. kg
Fördepromenade 16-18 - Sonwik
D-24944 Flensburg
info(at)hoch2.de 
http://www.hoch2.de